Vrsta potosa, ki ima ozke suličaste liste. S časom razvije tudi fenestracije.
Lonček: 12 cm
Velikost: 15 cm
Težavnost: lahka