Rastline proizvajajo svoj kisik in ogljikov dioksid in si s tem v terariju ustvarjajo svoje ozračje.
Produkt fotosinteze je glukoza, ki se dalje porablja za gradnike rastline(celulozo) ali pa se pretvarja v energijske molekule(ATP) pri celičnem dihanju. Stranski produkt fotosinteze je tudi kisik. Celično dihanje se vrši ob prisotnosti kisika (pretvarjanje glukoze v ATP). Stranski produkt celičnega dihanja je ogljikov dioksid.